DEPOLAMA TERİMLERİ

Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemidir.

Gelen yük/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.

Üçüncü taraf lojistik hizmet üreten firma tarafından, nakliyesini organize ettiği eşyalar için düzenlediği, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belgedir.

Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.

Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.

Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesidir.

Tedârikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin gereksinimlerine göre sevk edilmesi işlemidir.

Farklı tedârikçilerden gelen ürünlerin müşterilere dağıtılmasına kadar geçen süre içinde depolandığı yerdir.

Depoların; mal kabul, yerleştirme, stok yönetimi, sayım, işgücü yönetimi, toplama, ambalajlama, sevkiyat plânlama vbg. işlemlerinin barkod, RF terminalleri, otomatik malzeme taşıma sistemleri vd. çağdaş teknolojiler kullanarak yönetimini sağlayan yazılım sistemidir.

Bir malın kullanılmak ya da sevkedilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.

Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içersinde sayılması ve kaydedilmesi işlemidir.

Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajma, yükleme vbg. işlemlerdir.

Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan etiketleme (kodlama) işlemidir.

Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kuraldır.

Genellikle depolamada kullanılan ve ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.

Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme vbg. işlemler için kullanılan araçtır.

Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemidir. Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.

Tedârik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarıdır.

Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vd. işlemleri sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vbg. değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.

Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, vs.) geri geri vermesidir.

Malzemenin stoklama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin-tedâriğinin) sağlanmasıdır. Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi.

Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır.

Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere tedârik zinciri boyunca aynı ürün için oluşturulan ardışık stoklardır.

Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. gibi işlemlerdir. Her bir işlem ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır.

Genellikle depolamada kullanılan ve son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.

Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemidir. İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir.

Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stoktur.

Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollu donanımla gerçekleştirilmesidir.

Belirli bir süre boyunca hiç tüketimi olmayan ürünlerdir.

Bir firmanın salt kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.

Malzemenin uygun miktar, güvenlik vbg koşullara göre ambalajlanmasıdır.

Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzemelerdir.

Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.

Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edildiği stok kontrol yöntemidir.

Depolarda düzeni sağlamak ve malı korumak amacı için kullanılan donanımlardan biridir.

Malzemenin depoya alınma veya depodan sevkedilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.

Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayara iletimini sağlayan aygıttır.

Depo giriş ve çıkışları durdurularak depodaki malzemelerin belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesidir. Genel olarak yılda bir ya da iki kere uygulanır.